Photac 50 - 1L
Brand Elite Chemicals
Availability In Stock
Quantity
Description
Highlight
  • Racun Serangga Diafenthiuron 50.0%
  • Mengawal kutu thrips, lalat putih dan lain lain
  • 1L packing

Pewaris aktif::diafenthiuron---50.0% w/w
Pewaris lengai:---50.0% w/w

PHOTAC 50 ialah sejenis racun serangga dan bertinak secara sentuhan dan keracunan perut. Ia juga mempunyai activiti "ovicidal" dengan tindakan wap.
Tanaman: Kacang Hijau, Cili, Terong dan lain-lain lagi
Serangga Perosak: Lalat Putih, Kutu Trip
Kelas II

SILA BACA LABEL SEBELUM GUNA 
#Insecticide/Racun Serangga