Contest 50EC - 4L
Brand Zagro
Availability In Stock
Quantity
Description
Highlight
  • Racun Serangga yang bertindak secara sentuhan
  • Sesuai untuk mengawal pelbagai serangga
  • 1L Packing

Contest 50EC - cypermethrin 5.5%

Racun Serangga yang mengandungi kumpulan perawis aktif daripada kumpulan 'pyrethroid' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

Mengawal serangga perosak seperti berikut:
~ Ulat pengorek buah
~ Afid
~ Ulat Bungkus
~ Kumbang Tanduk
~ Lain lain serangga

Cara penggunaan:
10ML / 10L air untuk mengawal ulat ulat