Avemec 018 - 4L
Brand Brightonmax
Availability In Stock
Quantity
Description
Highlight
  • Mengawal lalat putih, kutu trip dan lain lain
  • Abamectin 1.8%
  • Cara Penggunaan : 7-10ML / 10Liter Air

Avemec 018 - abamectin 1.8%

Avemec 018 ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'avermectin' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut untuk mengawal serangga perosak dan hama yang menyerang tanam-tanaman.

Mengawal serangga perosak:-
~ Lalat Putih
~ Hama Merah
~ Kutu Trip
~ Ulat Pelombong Daun
~ Ulat Ratus
~ Lain lain